Friday, December 31, 2010

perbezaan antara syarikat enterprise dan Sdn. Bhd

*
Enterprise adalah salah satu jenis organisasi perniagaan di Malaysia yang merupakan formasi terikat oleh Undang-undang Pendaftaran Perniagaan. Ada dua jenis syarikat - iaitu Usaha Perorangan dan Perkongsian.

*
Tidak ada status undang-undang bagi syarikat kerana ia merupakan salah satu-man perniagaan persembahan di mana pemilik dan perniagaan dianggap sebagai satu kesatuan. Pemilik akan menjalankan perniagaan sendiri dan itulah alasan mengapa keberuntungan perniagaan bergantung pada seberapa baik dia menjalankan perniagaan. Setelah semua usaha, dana dan kerja keras yang bertujuan untuk perniagaan di kembali pemilik akan layak untuk semua dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari perniagaan sebagai hadiah. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahawa syarikat tidak bertanggung jawab untuk membayar cukai, sebagai pendapatan semua akan dikenakan cukai peribadi kepada pemilik.

*
Namun, untuk mempertahankan syarikat lebih mudah dan lebih murah berbanding dengan syarikat kerana tidak ada kewajipan untuk menunjuk setiausaha dan melakukan akaun diaudit. Dan yang paling penting adalah bahawa hal itu tidak memerlukan legalitas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan terutama bila melibatkan peningkatan modal untuk usaha kerana tidak ada keperluan untuk memberitahu Pendaftar.

*
Biasanya syarikat, apakah pemilik tunggal atau perkongsian menjalankan perniagaan dalam industri kecil dan menengah berbanding dengan syarikat kerana risiko usaha lebih rendah, tetapi kesannya profit margin kecil yang dihasilkan dari perniagaan. Salah satu alasan utama yang tersisa sebagai usaha kecil adalah kerana terbatasnya sumber dana. iaitu dari tabungan pemilik atau dari pinjaman. Itulah sebabnya kebanyakan orang menukarkan dari menjalankan syarikat untuk syarikat kerana di mana ada lebih banyak pilihan untuk mendapatkan dana untuk usaha.

*
Dibandingkan dengan syarikat, operasi perniagaan sebagai syarikat yang memberikan keuntungan lebih sebagai pemilik syarikat, iaitu pemegang saham dan syarikat adalah dua entiti yang berbeza. Hal ini boleh dianggap manusia buatan yang dan dapat bertindak sebagai alami manusia seperti membeli dan menjual hotel atas namanya sendiri, masukkan perjanjian apapun, mungkin se atau digugat kecuali untuk menjadi pengarah bila-bila masa.

*
Itu bererti syarikat juga akan bertanggung jawab atas semua hutang dan tidak akan menjejaskan pemegang saham sama sekali. Namun, dalam kes syarikat dilikuidasi, ia hanya akan bertanggungjawab ke atas saham yang belum dibayar kepada syarikat dan jika saham disetor penuh, maka tidak ada kewajipan untuk memberikan sumbangan aset peribadinya untuk menjelaskan hutang syarikat.

*
Para pemegang saham syarikat tidak perlu bimbang untuk risiko perniagaan atau risiko kewangan, kerana mereka adalah tanggung jawab pengarah dan akuntabilitas untuk memastikan bahawa syarikat membuat keuntungan. Kerana pengarah adalah petugas syarikat dan dia perlu bekerja dengan niat baik terbaik bagi kepentingan syarikat secara keseluruhan, dan bukan untuk kepentingan para pemegang saham sahaja. Jadi, setiap keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan adalah milik syarikat dan bukan pemegang saham dan pemegang saham hanya berhak untuk dividen yang dinyatakan keluar dari keuntungan bersih diedarkan dan bukan dari modal syarikat.

*
Walaupun untuk mempertahankan syarikat tersebut mahal kerana harus menyewa setiausaha syarikat dan juruaudit dan harus mengikuti undang-undang syarikat, yang tertakluk di bawah Companies Act, 1965 dan itu adalah tugas dari pengarah untuk memastikan bahawa syarikat tersebut mengikuti undang-undang dan peraturan-peraturan. Itulah mengapa harus menunjuk setiausaha pengarah syarikat untuk memastikan bahawa semua keperluan telah dipenuhi dan untuk menjaga semua buku wajib dan nota.

No comments:

Post a Comment