Friday, December 31, 2010

cara buka bisnes mesti kena tau ni...

Apa itu Perniagaan?

* Perniagaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan barang atau perkhidmatan pada keuntungan. Setiap perniagaan yang dilakukan selama ini tujuan seperti perdagangan, perdagangan, keahlian, profesi harus berdaftar.

* Umum jenis organisasi Perniagaan
Di Malaysia, perniagaan boleh dilakukan di dalam salah satu dari bentuk sebagai berikut:

  • Perseorangan
  • Perkongsian
  • Syarikat
Berapa Lama Certificate Dari Pendaftaran atau Lesen Trading Hari Untuk diguna?

Di Barat Malaysia, "Sijil Pendaftaran" ini berlaku selama satu tahun dari tarikh berdaftar dan harus diperbaharui setiap tahun pada kos Pembaharuan tahunan RM 60,00.

Dimana Saya Bisa Renew Lesen saya atau Sijil?

The "Sijil Pendaftaran" boleh diperbaharui pada salah satu Pendaftar Perniagaan, cabang, pejabat pos atau melalui pos dengan menghadirkan Nombor Pendaftaran Perniagaan dengan bayaran pembaharuan. Anda boleh mengemas kini lesen atau sijil pada tiga awal (3) bulan sebelum tarikh luput.

Kelewatan pembaharuan pendaftaran perniagaan merupakan suatu kesalahan dan boleh ditambah.

Laman Pemilikan Perniagaan atau khusus dari My Business

Kegagalan untuk menghantar perubahan dalam khusus perniagaan merupakan suatu kesalahan dan boleh ditambah.


Keperluan
untuk Bertindak sebagai Perseorangan tunggal / Enterprise / Perkongsian

  1. Dia / Dia harus berusia 18 TAHUN ke atas
  2. Dia / Dia tidak harus berupa BANGKRUT Undischarged
  3. Dia / Dia belum pernah dihukum kerana suatu pelanggaran dalam Tempoh 5 Tahun sebelum PENGANGKATAN
  4. dia harus menjadi PENDUDUK Malaysia
Apa kelebihannya?

Kami Bisa Membantu Anda Set Up Dan Pendaftaran A Enterprise Baru / Perseorangan Tunggal / Perkongsian.Dengan Pilihan Sendiri Dari Nama - Apakah Yang Muat Sekitar 8 - 10 hari kerja.Kos RM 500.00 - Inklusif Semua

*Kerajaan termasuk Kos Pendaftaran Perniagaan
*musafir dan keluar dari saku bayaran
* kami bayaran Perkhidmatan Profesional
*waktu yang diperlukan untuk memproses sekitar 8 - 10 hari kerja.tanpa kos tersembunyi

Kos ini sepenuhnya jaminan jika Pendaftaran Perniagaan DaftarNiaga adalah DITOLAK. Wang - Dijamin
di kembalikan.

Adakah Nama Itu Aku Bisa Gunakan Untuk Perniagaan Saya?

Anda boleh menggunakan nama anda sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam anda Nasional Sijil Pendaftaran Identifikasi (contohnya Ali Bin Sulaiman atau Lee Kim Lim) atau nama dagang (misalnya ABC Enterprise atau ABC Import-Export Agency) untuk perniagaan anda.

Sila ambil perhatian bahawa ada nama-nama tertentu yang tidak dapat didaftarkan sebagai nama perniagaan.

Anda tidak boleh mendaftarkan nama orang yang bukan pemilik usaha. Nama yang telah berdaftar atau sangat serupa dengan nama perniagaan yang sudah didaftarkan oleh orang lain tidak dibenarkan.

Pendaftar Usaha mempunyai hak untuk menolak aplikasi untuk nama yang menurut mereka menyesatkan mengenai lingkup, sifat atau kepentingan perniagaan yang dijalankan atau yang akan dilakukan dengan nama tersebut.

Sebuah "Sijil Pendaftaran" akan dikeluarkan untuk semua aplikasi yang berjaya. Anda kemudian harus memaparkan "Sijil Pendaftaran" di tempat perdagangan atau perniagaan. Sebuah "Surat Izin Usaha Perdagangan" atau "B borang" akan dikeluarkan untuk semua aplikasi yang berjaya. Anda "Surat Izin Usaha Perdagangan" harus dipajang di tempat usaha.
----------------------------------------

Anda boleh membuat BAIK SYARIKAT Nama menggunakan idea: -

* Ada hampir 650,000 syarikat yang saat ini disenaraikan pada SSM

* Nama yang dihubungkan dengan alam perniagaan anda

* Nama yang bermakna

* Nama yang mudah untuk diucapkan atau mengingati

* Nama yang sangat unik / berbeza / luar biasa

* Nama yang dihubungkan dengan masa depan

* Nama yang seharusnya tidak digunakan oleh orang lain

* Nama yang akan memberikan harapan

* Nama yang membawa keberuntungan

* Nama adalah gabungan dari nama pengarah

* Kata diciptakan yang suara bagus

* Nama tempat disambungkan ke perniagaan anda

* Nama yang luar biasa

* Nama yang berbeza dari orang lain

* Nama yang futuristik terdengar

* Nama yang mudah untuk mengeja

* Nama yang terdengar baik dalam bahasa yang berbeza namun memiliki arti

* Nama yang mengira numerologi

* Nama yang mempunyai makna shortform

* Nama yang membawa kekuatan

* Nama yang merupakan gabungan dari dua kata

* Nama dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia - sebaiknya

* Nama yang boleh didaftarkan sebagai nama domain dot-com


Usaha Perseorangan - Masalah Untuk Pertimbangkan

* Pemilikan Sole adalah jenis organisasi perniagaan yang berdaftar di Malaysia di bawah undang-undang Pendaftaran Usaha, 1956 yang berada di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia (CCM) di bawah Perdagangan Domestik dan Pelanggan Jabatan Dalam Negeri.
Di Malaysia, perniagaan pemilikan tunggal adalah dimiliki oleh satu orang yang disebut pemilik tunggal dan hanya warga negara Malaysia atau penduduk tetap yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas memenuhi syarat untuk mendaftar pemilikan tunggal.

* Kerana pemilik tunggal bukan badan undang-undang, pemilik berhak atas semua keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan. Namun, tanggung jawab pemilik tidak terhad, tidak hanya pada saat usaha mengalami kesulitan kewangan, tetapi juga apabila usaha gagal dan dia menghadapi kebangkrutan. Dalam hal ini, para pemiutang boleh menuntut dia untuk hutang yang timbul dan juga memperoleh perintah mahkamah untuk tuntutan terhadap aset peribadi, termasuk rumahnya.

* Biasanya, kemampuan seseorang untuk menjalankan perniagaan pemilikan tunggal terhad kepada daerah keahliannya, yang bererti ia bergantung terutama pada dirinya sendiri. Dia memiliki kebebasan untuk menggunakan kemahiran keusahawanan untuk maksimum, membuat keputusan sendiri dan menjalankan perniagaan sesuai keinginannya. Namun, untuk menjadi pengusaha sukses, ia akan perlu untuk mendapatkan nasihat yang relevan dari para ahli di bidang dia kenal. keahlian ini kadang-kadang tidak sedia ketika seseorang beroperasi sebagai pemilik tunggal.

* Selain itu, ada kelemahan yang berkaitan dengan ketersediaan maklumat perakaunan kerana tidak ada kewajipan bagi syarikat pemilikan tunggal untuk menyampaikan laporan perakaunan diaudit untuk CCM setiap tahun. Oleh kerana itu, sebahagian besar pemilik perseorangan cenderung mengabaikan penyusunan nota perakaunan yang tepat. Beberapa pemilik juga membesar-besarkan atau meremehkan kedudukan kewangan syarikat untuk tujuan mereka sendiri. Jadi, itu menjadi proses yang membosankan untuk mengakses kestabilan benar kewangan pemilik tunggal ketika, misalnya, pemilik keinginan untuk mengajukan pinjaman bank.

* Ini menjadi sukar untuk memperluaskan usaha kerana permasalahan diatas.

* Pemilik pemilikan tunggal biasanya harus bekerja sangat keras untuk mempertahankan perniagaannya. Jika perniagaan mengalami kesulitan kewangan, ia mungkin tidak boleh mendapatkan dana awam. modal Nya terbatas pada ketersediaan dana dan keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan, ini akan menjadi alasan mengapa banyak perniagaan pemilikan tunggal tidak pernah lepas landas di jalan besar.

* Dalam banyak kes, bahkan ketika perniagaan pemilikan tunggal ini berjaya, semua keuntungan yang dihasilkan adalah cukai secara peribadi dan pembebasan cukai terbatas pada masalah peribadi dan keluarga. Oleh kerana itu, meningkatkan keuntungan, sehingga akan cukai. Kerana alasan-alasan beberapa pemilik memilih untuk menukar perniagaan dari pemilikan tunggal untuk sebuah syarikat terhad, yang ditubuhkan berdasarkan Companies Act 1965. Perseroan terbatas manfaat dari insentif cukai seperti faedah modal dan manufaktur, untuk mengurangkan jumlah cukai yang dibayar kepada Majlis Inland Revenue.

* Anak-anak atau pengganti akan mewarisi perniagaan keluarga hanya dengan cara alihan pemilikan. Pemilik mencalonkan anak-anaknya melalui akan atau kekuatan dimuat surat kuasa sebelum kematian. Dengan tidak adanya akan tertulis, masalah akan diputuskan oleh mahkamah.

* Sangat sering dalam operasi pemilikan tunggal, tidak ada rencana suksesi perniagaan dan perniagaan tidak lagi beroperasi dengan bersara atau kematian pemilik tunggal.


Cara Tutup Enterprise / Perniagaan?

* Untuk syarikat berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan atau ROB, anda perlu mengisi Notis Pendedahan Perniagaan "Borang C" dalam masa 14 hari sejak tarikh penamatan. Pendaftaran "Borang C" adalah percuma.

* Merupakan suatu kesalahan atas kegagalan untuk memberitahu Pendaftar Perniagaan untuk perniagaan yang telah berhenti operasi. Jika usaha berakhir kerana kematian pemilik, wakil peribadi atau waris boleh memberitahu organisasi yang bersangkutan atau fail di "C Borang" dalam masa 30 hari sejak tarikh kematian.

CONTACT US

Hero Ventures Sdn Bhd - DaftarNiaga.com welcomes feedback and enquiry.

We are more than happy if you care to drop us a comment or question.

We usually reply within 24 hours

HERO VENTURES SDN. BHD.

Address :
No. 40-2, Second Floor, Jalan 14/48A,
Sentul Raya, Off Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Corner Lot - Above Public Bank - Location Map of Hero Ventures

Office Tel No : 603
4041 0000, 4041 4000, 4043 4000
4044 3000, 4044 4000, 4044 6000
4044 7000, 4044 8000, 4044 9000
copy and translate note from http://www.daftarniaga.com/

No comments:

Post a Comment