Friday, December 31, 2010

cara buka bisnes mesti kena tau ni...

Apa itu Perniagaan?

* Perniagaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan barang atau perkhidmatan pada keuntungan. Setiap perniagaan yang dilakukan selama ini tujuan seperti perdagangan, perdagangan, keahlian, profesi harus berdaftar.

* Umum jenis organisasi Perniagaan
Di Malaysia, perniagaan boleh dilakukan di dalam salah satu dari bentuk sebagai berikut:

  • Perseorangan
  • Perkongsian
  • Syarikat
Berapa Lama Certificate Dari Pendaftaran atau Lesen Trading Hari Untuk diguna?

Di Barat Malaysia, "Sijil Pendaftaran" ini berlaku selama satu tahun dari tarikh berdaftar dan harus diperbaharui setiap tahun pada kos Pembaharuan tahunan RM 60,00.

Dimana Saya Bisa Renew Lesen saya atau Sijil?

The "Sijil Pendaftaran" boleh diperbaharui pada salah satu Pendaftar Perniagaan, cabang, pejabat pos atau melalui pos dengan menghadirkan Nombor Pendaftaran Perniagaan dengan bayaran pembaharuan. Anda boleh mengemas kini lesen atau sijil pada tiga awal (3) bulan sebelum tarikh luput.

Kelewatan pembaharuan pendaftaran perniagaan merupakan suatu kesalahan dan boleh ditambah.

Laman Pemilikan Perniagaan atau khusus dari My Business

Kegagalan untuk menghantar perubahan dalam khusus perniagaan merupakan suatu kesalahan dan boleh ditambah.


Keperluan
untuk Bertindak sebagai Perseorangan tunggal / Enterprise / Perkongsian

  1. Dia / Dia harus berusia 18 TAHUN ke atas
  2. Dia / Dia tidak harus berupa BANGKRUT Undischarged
  3. Dia / Dia belum pernah dihukum kerana suatu pelanggaran dalam Tempoh 5 Tahun sebelum PENGANGKATAN
  4. dia harus menjadi PENDUDUK Malaysia
Apa kelebihannya?

Kami Bisa Membantu Anda Set Up Dan Pendaftaran A Enterprise Baru / Perseorangan Tunggal / Perkongsian.Dengan Pilihan Sendiri Dari Nama - Apakah Yang Muat Sekitar 8 - 10 hari kerja.Kos RM 500.00 - Inklusif Semua

*Kerajaan termasuk Kos Pendaftaran Perniagaan
*musafir dan keluar dari saku bayaran
* kami bayaran Perkhidmatan Profesional
*waktu yang diperlukan untuk memproses sekitar 8 - 10 hari kerja.tanpa kos tersembunyi

Kos ini sepenuhnya jaminan jika Pendaftaran Perniagaan DaftarNiaga adalah DITOLAK. Wang - Dijamin
di kembalikan.

Adakah Nama Itu Aku Bisa Gunakan Untuk Perniagaan Saya?

Anda boleh menggunakan nama anda sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam anda Nasional Sijil Pendaftaran Identifikasi (contohnya Ali Bin Sulaiman atau Lee Kim Lim) atau nama dagang (misalnya ABC Enterprise atau ABC Import-Export Agency) untuk perniagaan anda.

Sila ambil perhatian bahawa ada nama-nama tertentu yang tidak dapat didaftarkan sebagai nama perniagaan.

Anda tidak boleh mendaftarkan nama orang yang bukan pemilik usaha. Nama yang telah berdaftar atau sangat serupa dengan nama perniagaan yang sudah didaftarkan oleh orang lain tidak dibenarkan.

Pendaftar Usaha mempunyai hak untuk menolak aplikasi untuk nama yang menurut mereka menyesatkan mengenai lingkup, sifat atau kepentingan perniagaan yang dijalankan atau yang akan dilakukan dengan nama tersebut.

Sebuah "Sijil Pendaftaran" akan dikeluarkan untuk semua aplikasi yang berjaya. Anda kemudian harus memaparkan "Sijil Pendaftaran" di tempat perdagangan atau perniagaan. Sebuah "Surat Izin Usaha Perdagangan" atau "B borang" akan dikeluarkan untuk semua aplikasi yang berjaya. Anda "Surat Izin Usaha Perdagangan" harus dipajang di tempat usaha.
----------------------------------------

Anda boleh membuat BAIK SYARIKAT Nama menggunakan idea: -

* Ada hampir 650,000 syarikat yang saat ini disenaraikan pada SSM

* Nama yang dihubungkan dengan alam perniagaan anda

* Nama yang bermakna

* Nama yang mudah untuk diucapkan atau mengingati

* Nama yang sangat unik / berbeza / luar biasa

* Nama yang dihubungkan dengan masa depan

* Nama yang seharusnya tidak digunakan oleh orang lain

* Nama yang akan memberikan harapan

* Nama yang membawa keberuntungan

* Nama adalah gabungan dari nama pengarah

* Kata diciptakan yang suara bagus

* Nama tempat disambungkan ke perniagaan anda

* Nama yang luar biasa

* Nama yang berbeza dari orang lain

* Nama yang futuristik terdengar

* Nama yang mudah untuk mengeja

* Nama yang terdengar baik dalam bahasa yang berbeza namun memiliki arti

* Nama yang mengira numerologi

* Nama yang mempunyai makna shortform

* Nama yang membawa kekuatan

* Nama yang merupakan gabungan dari dua kata

* Nama dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia - sebaiknya

* Nama yang boleh didaftarkan sebagai nama domain dot-com


Usaha Perseorangan - Masalah Untuk Pertimbangkan

* Pemilikan Sole adalah jenis organisasi perniagaan yang berdaftar di Malaysia di bawah undang-undang Pendaftaran Usaha, 1956 yang berada di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia (CCM) di bawah Perdagangan Domestik dan Pelanggan Jabatan Dalam Negeri.
Di Malaysia, perniagaan pemilikan tunggal adalah dimiliki oleh satu orang yang disebut pemilik tunggal dan hanya warga negara Malaysia atau penduduk tetap yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas memenuhi syarat untuk mendaftar pemilikan tunggal.

* Kerana pemilik tunggal bukan badan undang-undang, pemilik berhak atas semua keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan. Namun, tanggung jawab pemilik tidak terhad, tidak hanya pada saat usaha mengalami kesulitan kewangan, tetapi juga apabila usaha gagal dan dia menghadapi kebangkrutan. Dalam hal ini, para pemiutang boleh menuntut dia untuk hutang yang timbul dan juga memperoleh perintah mahkamah untuk tuntutan terhadap aset peribadi, termasuk rumahnya.

* Biasanya, kemampuan seseorang untuk menjalankan perniagaan pemilikan tunggal terhad kepada daerah keahliannya, yang bererti ia bergantung terutama pada dirinya sendiri. Dia memiliki kebebasan untuk menggunakan kemahiran keusahawanan untuk maksimum, membuat keputusan sendiri dan menjalankan perniagaan sesuai keinginannya. Namun, untuk menjadi pengusaha sukses, ia akan perlu untuk mendapatkan nasihat yang relevan dari para ahli di bidang dia kenal. keahlian ini kadang-kadang tidak sedia ketika seseorang beroperasi sebagai pemilik tunggal.

* Selain itu, ada kelemahan yang berkaitan dengan ketersediaan maklumat perakaunan kerana tidak ada kewajipan bagi syarikat pemilikan tunggal untuk menyampaikan laporan perakaunan diaudit untuk CCM setiap tahun. Oleh kerana itu, sebahagian besar pemilik perseorangan cenderung mengabaikan penyusunan nota perakaunan yang tepat. Beberapa pemilik juga membesar-besarkan atau meremehkan kedudukan kewangan syarikat untuk tujuan mereka sendiri. Jadi, itu menjadi proses yang membosankan untuk mengakses kestabilan benar kewangan pemilik tunggal ketika, misalnya, pemilik keinginan untuk mengajukan pinjaman bank.

* Ini menjadi sukar untuk memperluaskan usaha kerana permasalahan diatas.

* Pemilik pemilikan tunggal biasanya harus bekerja sangat keras untuk mempertahankan perniagaannya. Jika perniagaan mengalami kesulitan kewangan, ia mungkin tidak boleh mendapatkan dana awam. modal Nya terbatas pada ketersediaan dana dan keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan, ini akan menjadi alasan mengapa banyak perniagaan pemilikan tunggal tidak pernah lepas landas di jalan besar.

* Dalam banyak kes, bahkan ketika perniagaan pemilikan tunggal ini berjaya, semua keuntungan yang dihasilkan adalah cukai secara peribadi dan pembebasan cukai terbatas pada masalah peribadi dan keluarga. Oleh kerana itu, meningkatkan keuntungan, sehingga akan cukai. Kerana alasan-alasan beberapa pemilik memilih untuk menukar perniagaan dari pemilikan tunggal untuk sebuah syarikat terhad, yang ditubuhkan berdasarkan Companies Act 1965. Perseroan terbatas manfaat dari insentif cukai seperti faedah modal dan manufaktur, untuk mengurangkan jumlah cukai yang dibayar kepada Majlis Inland Revenue.

* Anak-anak atau pengganti akan mewarisi perniagaan keluarga hanya dengan cara alihan pemilikan. Pemilik mencalonkan anak-anaknya melalui akan atau kekuatan dimuat surat kuasa sebelum kematian. Dengan tidak adanya akan tertulis, masalah akan diputuskan oleh mahkamah.

* Sangat sering dalam operasi pemilikan tunggal, tidak ada rencana suksesi perniagaan dan perniagaan tidak lagi beroperasi dengan bersara atau kematian pemilik tunggal.


Cara Tutup Enterprise / Perniagaan?

* Untuk syarikat berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan atau ROB, anda perlu mengisi Notis Pendedahan Perniagaan "Borang C" dalam masa 14 hari sejak tarikh penamatan. Pendaftaran "Borang C" adalah percuma.

* Merupakan suatu kesalahan atas kegagalan untuk memberitahu Pendaftar Perniagaan untuk perniagaan yang telah berhenti operasi. Jika usaha berakhir kerana kematian pemilik, wakil peribadi atau waris boleh memberitahu organisasi yang bersangkutan atau fail di "C Borang" dalam masa 30 hari sejak tarikh kematian.

CONTACT US

Hero Ventures Sdn Bhd - DaftarNiaga.com welcomes feedback and enquiry.

We are more than happy if you care to drop us a comment or question.

We usually reply within 24 hours

HERO VENTURES SDN. BHD.

Address :
No. 40-2, Second Floor, Jalan 14/48A,
Sentul Raya, Off Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Corner Lot - Above Public Bank - Location Map of Hero Ventures

Office Tel No : 603
4041 0000, 4041 4000, 4043 4000
4044 3000, 4044 4000, 4044 6000
4044 7000, 4044 8000, 4044 9000
copy and translate note from http://www.daftarniaga.com/

perbezaan antara syarikat enterprise dan Sdn. Bhd

*
Enterprise adalah salah satu jenis organisasi perniagaan di Malaysia yang merupakan formasi terikat oleh Undang-undang Pendaftaran Perniagaan. Ada dua jenis syarikat - iaitu Usaha Perorangan dan Perkongsian.

*
Tidak ada status undang-undang bagi syarikat kerana ia merupakan salah satu-man perniagaan persembahan di mana pemilik dan perniagaan dianggap sebagai satu kesatuan. Pemilik akan menjalankan perniagaan sendiri dan itulah alasan mengapa keberuntungan perniagaan bergantung pada seberapa baik dia menjalankan perniagaan. Setelah semua usaha, dana dan kerja keras yang bertujuan untuk perniagaan di kembali pemilik akan layak untuk semua dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari perniagaan sebagai hadiah. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahawa syarikat tidak bertanggung jawab untuk membayar cukai, sebagai pendapatan semua akan dikenakan cukai peribadi kepada pemilik.

*
Namun, untuk mempertahankan syarikat lebih mudah dan lebih murah berbanding dengan syarikat kerana tidak ada kewajipan untuk menunjuk setiausaha dan melakukan akaun diaudit. Dan yang paling penting adalah bahawa hal itu tidak memerlukan legalitas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan terutama bila melibatkan peningkatan modal untuk usaha kerana tidak ada keperluan untuk memberitahu Pendaftar.

*
Biasanya syarikat, apakah pemilik tunggal atau perkongsian menjalankan perniagaan dalam industri kecil dan menengah berbanding dengan syarikat kerana risiko usaha lebih rendah, tetapi kesannya profit margin kecil yang dihasilkan dari perniagaan. Salah satu alasan utama yang tersisa sebagai usaha kecil adalah kerana terbatasnya sumber dana. iaitu dari tabungan pemilik atau dari pinjaman. Itulah sebabnya kebanyakan orang menukarkan dari menjalankan syarikat untuk syarikat kerana di mana ada lebih banyak pilihan untuk mendapatkan dana untuk usaha.

*
Dibandingkan dengan syarikat, operasi perniagaan sebagai syarikat yang memberikan keuntungan lebih sebagai pemilik syarikat, iaitu pemegang saham dan syarikat adalah dua entiti yang berbeza. Hal ini boleh dianggap manusia buatan yang dan dapat bertindak sebagai alami manusia seperti membeli dan menjual hotel atas namanya sendiri, masukkan perjanjian apapun, mungkin se atau digugat kecuali untuk menjadi pengarah bila-bila masa.

*
Itu bererti syarikat juga akan bertanggung jawab atas semua hutang dan tidak akan menjejaskan pemegang saham sama sekali. Namun, dalam kes syarikat dilikuidasi, ia hanya akan bertanggungjawab ke atas saham yang belum dibayar kepada syarikat dan jika saham disetor penuh, maka tidak ada kewajipan untuk memberikan sumbangan aset peribadinya untuk menjelaskan hutang syarikat.

*
Para pemegang saham syarikat tidak perlu bimbang untuk risiko perniagaan atau risiko kewangan, kerana mereka adalah tanggung jawab pengarah dan akuntabilitas untuk memastikan bahawa syarikat membuat keuntungan. Kerana pengarah adalah petugas syarikat dan dia perlu bekerja dengan niat baik terbaik bagi kepentingan syarikat secara keseluruhan, dan bukan untuk kepentingan para pemegang saham sahaja. Jadi, setiap keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan adalah milik syarikat dan bukan pemegang saham dan pemegang saham hanya berhak untuk dividen yang dinyatakan keluar dari keuntungan bersih diedarkan dan bukan dari modal syarikat.

*
Walaupun untuk mempertahankan syarikat tersebut mahal kerana harus menyewa setiausaha syarikat dan juruaudit dan harus mengikuti undang-undang syarikat, yang tertakluk di bawah Companies Act, 1965 dan itu adalah tugas dari pengarah untuk memastikan bahawa syarikat tersebut mengikuti undang-undang dan peraturan-peraturan. Itulah mengapa harus menunjuk setiausaha pengarah syarikat untuk memastikan bahawa semua keperluan telah dipenuhi dan untuk menjaga semua buku wajib dan nota.

last year 2010

hmm...feel not good today...sebabnye hidup aku penuh dengan kebosanan...
tiada teman..tiada kawan...tiada tempat untuk meluahkan segala isi hati aku..
family?....hmm xsemua masalah kite leh cerita dengan family kan...
sekurang- kurangnye teman yang rapat pn jadi lah kan..

huhu orang cam aku ape yang ada...serba serbi kekurangan...xde itu...xde ini...
rupe paras pun xde..ape tah lagi hal-hal ekonomi...dulu ada boyfriend pn kena tinggal...
bukan sekali tapi da banyak kali...agaknya hati aku ni bukan hancur berderai macam kaca da...
tp mungkin da jadi abu kot..halus je...klo di cantum pn belum tentu akan pulih seperti sedia kala...memang susah nak pulih..kecuali dengan kuasa allah je hati ni leh sembuh..

aku sekarang ni macam da xde arah...xtau nk buat ape...nak cari boyfriend rasa macam da xde mood untuk bercinta...tapi klo x d cari terasa sunyi...hati ni kosong sangat...harapkan family je buat teman ketawa...tapi xkan selamanye bergantung pada family kan...jadi aku sendiri yang akan tentukan kehidupan aku...samada mahu bhagia atau pun tidak...

kali ni aku akan cuba pulihkan kembali semangat aku...kena cari sumber baru..teman baru...azam baru...semangat baru...serba serbi baru...yang paling penting my style pun mesti baru..hehe....so ape la azam baru aku tahun 2011 ni ek...banyak hajat aku sebenarnya...tapi x berapa yakin dengan azam-azam yang ada...

kat bawah ni aku nak nyatakan hajat dan impian aku...
1) nak ada kerjaya yang paling baik...
2) nak cari duit banyak-banyak...
3) insyallah ada rezeki aku nak buka kedai sendiri...
4) nak hadiah kan sesuatu yang istimewa untuk keluarga aku (hantar g haji)
5) harap dapat diploma kemahiran dengan cemerlang..
6) sekurang-kurangnya aku ada kereta sendiri....

semua hajat dan impian aku ni, insyallah aku akan usaha kan sampai dapat..sekurang-kurangnya mana tau kot-kot la ni hajat aku yang terakhir...nanti da putus antara jasad dan roh segala hajat semua x kesampaian tambah-tambah pula untuk keluarga tersayang...paling tidak pun biarlah aku balas jasa dorang walaupun x sebesar pengorbanan dorang pada aku kan...huhu
aku x nak la dorg kecewa dengan aku..lagi pn aku sayang sangat kat family aku..aku xnak jadi anak yang x mngenang jasa pada mak ayah aku...cukup baik da dorang didik aku...cuma aku je nakal...kadang-kadang tu bangang juga...suka buat sesuatu perkara tanpa berfikir..

next cerita aku sambung lain kali...stuck kejap...hahaha jangan marah....

Tuesday, December 21, 2010

kurma jadi kari?

hai sume...
hari ni aku ke hospital lagi..huhu punya la payah aku nak bangun pagi td..sib mum aku kejut kan..paksa suh gi hospital...akukena g hospital pn sebab dad yang suruh...kalau ikut kan aku memang aku malas nak gi...sebab nya, aku batuk je..xde la teruk sangat...tp alasan dad sebab aku da lama sangat batuk...da sebulan lebih kot...kata nya takut ada simptom lain lak yang datang...jadi nk x nak aku kene g juga...sebab sok aku nak balik kampung di perak...hmm sebab pak sedara aku nk merisik anak dara..hehehe...jadi dari aku dok sorang-sorang, better aku balik ikut family kan..

so lepas balik dari hospital tadi, badan letih giler kot...ngantuk aku d buatnye...jadi lepas makan nasi ayam, smbil dok guling-guling aku tertido...sampai la ke petang...huhu memang best...pas tu bangkit je dari tido, aku terus ke dapur...fikirkan mum and dad aku keje, nanti dorang balik mesti nak makan punya..

bile aku ke dapur, blank kepala aku...xtau nk masak ape lor....huhuhu daging ada, ikan ada, mcm2 ada...jadi aku rasa macam nak masak kurma daging lak...tapi aku xtau ape bahan nyer...last2 aku cari pack rempah kurma daging...kat belakang tu kan ada cara nk gunakan nye...hehehe dengan menggunakan kebijaksanaa aku, aku follow je ape yang tertulis kt si tu...
step by step aku follow...

da siap masak, aku taste sikit...mcm sedap...makan lagi, makin sedap..peerrrrhhh cm xcaye lak aku leh masak...pastu angah makan lak...dia kata mcam rasa kari je...hmm aku pelik, kari? aku masak kurma kot...guna rempah kurma...tapi dia kata macam kari lak..issshhhh pelik tul...hmmm ntah la...bagi aku, asal leh makan sudah la kan...hehehe....nyam2...

huhu dalam hati ni teringin nak masak makan yang sedap-sedap...prepair untuk masa akan datang...mana tau nanti da bersuami, sekurang-kurangnya aku leh la masakkan untuk suami dan keluarga tersayang.. so sesape leh ajarkan any resepi yang sesuai kt aku x? nk belajor la...

Monday, December 20, 2010

last sem 5 dari ADTECSA

setelah sekian lama ku biarkan blog ku tidak berpenghuni...kini diri ku menjelma lg..
tik tok tik tok...masa berlalu tanpa di sedari..hari ni sudah 20hb disember 2010...
aku baru sahaja tamat peperiksaan akhir di ADTEC Shah Alam..ulangan bagi modul 1 je kot..
huhuhu malu nye...subjek OSHA ( keselamatan dan kesihatan pekerja) in detail...

perhhh....jenuh nak menghafalnye kot...banyak akta-akta yang perlu aku ingat siihhh...
memori full dah otak aku ni...last-last sekali toyol yang aku buat...hehehe nk selamat la katakan...
mana mampu kot nk ingat semua...exam lak kul 10.00pagi...alhamdulillah la boleh jawab tadi...pukul 10.15pagi aku da kuar dari dewan peperiksaan..hehehe senyum lebar aku d buat nya..
berjalan lah aku sorang pulang ke bengkel...sume yang dalam dewan tu tengok aku cam pelik je...hehehe mungkin dorang kagum kot dgn aku sbAb dapat jawab dalam masa yang singkat...
waaahhhh bangga lak aku...

jam 1230t/hari aku da siap-siap barang untuk pulang ke rumah...
ada la 3-4 orang yang menumpang kereta aku tadi...hehehe tolong kekawan mana yang ada...
sambil tu aku cas la rm5 sorang sebab dorang menumpang kereta aku...duit tu aku buat isi minyak dengan bayar tol...so duit poket aku leh simpan...berjimat la katakan...hehehe...

dalam perjalan pulang tu aku ikut highway LAKSA dari seksyen 34 (jalan bukit kemuning)...hari lak hujan lebat...tak nampak jalan kot...aduhhh memang malu giler....aku ni da la pendek...gemuk lak tu...kereta lak tingkapnya rosak...hmmm korang tau..sampai je kat tol LAKSA tu aku guna touch N go..terkial-kial aku nak bayar tol td...pintu kne buka..baru dapat touch kad..hmmm member lak xleh pakai...dorang boleh gelakkan aku sebab tengok gelagat aku masa nk bayar tol tu la...aku rasa korang leh emaging kot macam mana gaya orang pendek gemuk nak bayar tol pakai touch N go..hehehehe

anyway, sesudah sampai kat bawah umah, aku kena nangkut barang-barang peribadi sendiri...
addduuuuuhhh jenuh nk ngangkatnya...banyak kot...mau kurus aku di buatnya...hmm d sebabkan malas punya pasal, aku angkat benda yang penting je dulu...yang lain sume aku tinggal dalam kereta lagi...hehehe teruk punya perangai anak dara kan....

sampai je umah, aku cakap....angah, along lapor....ada makanan x?hehehehe....fuuuhhhh nasib ada bihun sup, terus aku terkam...makan je sekadar buat syarat...sebab perut yang lapar ni mahu kan nasi...bukannya bihun...dak angah aku lak baru nk masak paprik...perrrrhhhh memang aku bertambah terliur...hmmm nyam-nyam...x sabar beb...pas sudah je aku makan bihun sup, 20 minit kemudian, aku terkam lak paprik...hehehe...sedaaaapppp beb...waa respect adik gua....1st time kot dia blajar buat paprik da jadi...ape pn congrate ye ngah...len kli leh along makan lg...kan..kan..kan...

apepun hari ni cite aku ala simple je...xde ape yang best pun sebanar nya...sja nk memenuhi ruang blog aku je...conclusion yang sebenarnya hanya balik umah untuk cuti sem...jumpa mak ayah dan keluarga tersayang...

dan hari ni juga, takziah buat sahabat baik ku, di atas pemergian bondanya ke rahmatullah awal pagi tadi...semoga rohnya d cucuri rahmat dan d tempatkan bersama-sama orang-orang yang solehah...al-fatihah.....

buat member ADTEC yang baik dengan aku,
SELAMAT BERCUTI SEM...
DA CUTI LAMA-LAMA TU RINDU-RINDU LA KAT AKU ERK...
HEHEHE.....